Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 29.05.2024, serwis aktualizowany: 26.04.2024 o godzinie: 13:29

Strona główna

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Wojska Polskiego 18
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle

telefon: +48 47 863 42 66 (centrala)
fax: +48
47 863 42 45

                                                                                                                         

                                                                    e-mail: dyzurny.kk@op.policja.gov.pl

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 18 w Kędzierzynie-Koźlu, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

 

 - PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu:dyzurny.kk@op.policja.gov.pl  oraz na fax: +48 47 863 42 45.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/usluga-dla-osob-majacych-trudnosci-w-komunikowaniu-sie

 

do góry